Wielkanocne wierszyki o Zmartwychwstaniu

Pan Zmartwychwstał, Alleluja!
I nad światem nastał dzień,
Pan Zmartwychwstał, Alleluja!
Dawne grzechy, poszły w cień.

Jak słońce po ciemnej nocy,
Z grobu  wstaje pełen mocy.
Pan, Zbawiciel świata całego,
On ocali Cię od złego.

*****

Dziś dzień jest radosny,
Chluba całej wiosny.
Do życia wszystko się rodzi,
Śmierć znika, nagle odchodzi.
Gdy Pan Jezus wśród żywych kroczy,
Nikt Wielkanocy nie przeoczy.